Multi-Language Sign

Multi-Language Sign

Product Code: 1411-0365

    
One Carry - On Bag
Per Passenger
Not To Exceed 40 lbs.

Un Maletin De Mano
Por Pasajero Que No
Debe Pasar De 40 Libras.

Yon Valiz Pou Chak
Passage Ki Pa Peze
Plis Ke 40 liv.
Size
14" W x 11" H